ΕΝΘΕΤΑ &ΕΠΕΝΘΕΤΑ

Η νέα τεχνική για την αποκατάσταση δοντιών που έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή ή έχουν απονευρωθεί, με άψογη αισθητική και πιο μακροχρόνια αποτελέσματα από το σφράγισμα

Κέντρο Χειρουργικής Αποκατάστασης Καρκίνου του Μαστού - Καρκίνου του Δέρματος και Μελανώματος. Πολλαπλή Πιστοποίηση απο τους πλέον σημαντικούς οργανισμούς και συλλόγους παγκοσμίως