ΟΨΕΙΣ ΡΗΤΙΝΗΣ & ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Για τα πρόσθια δόντια άνω και κάτω γνάθου, με σκοπό την επιδιόρθωση του σχήματος και του χρώματος των δοντιών με ελάχιστη ως καθόλου αφαίρεση οδοντικής ουσίας ή ακόμη και το κλείσιμο διαστημάτων ανάμεσα στα δόντια.

Κέντρο Χειρουργικής Αποκατάστασης Καρκίνου του Μαστού - Καρκίνου του Δέρματος και Μελανώματος. Πολλαπλή Πιστοποίηση απο τους πλέον σημαντικούς οργανισμούς και συλλόγους παγκοσμίως